Tag Archive for: Vy

En ny milepæl er nådd! På fredag kjørte den autonome bussen i Kongsberg for første gang helt uten operatør på deler av strekningen til linje 450!

Gratulerer til Applied Autonomy, Brakar og VY med velgjennomført lansering – selvkjørende i gågata uten vert ombord! Vi er stolte av å ha dere som aktiv SAMS partner Olav Madland!
Foto: Christian Mauno

Olav Madland CEO Applied Autonomy Foto: Christian Mauno. 

Dette er første gang i verdenshistorien at en førerløs rutebuss uten vert om bord kjørte i et helt vanlig bylandskap. Dette skjedde i Kongsberg fredag. Og selv om innbyggerne i byen har sett denne lille gule bussen kjøre sakte, men sikkert i bybildet de siste årene – og selv om den framover kun vil være helt førerløs på deler av strekningen – så var det et litt spesielt øyeblikk.

Dette er vel et bilde til Guinness rekordbok, smilte administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar rett før han selv, Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand, Vy-konsernsjef Gro Bakstad og Ryberg tok selveste jomfruturen.

Rett før dette var Sundfjord litt mer alvorlig.

Dette er et steg nærmere noe varig, sa direktøren.

Helt naturlig

Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand – som selv har klippet en del snorer i sin karriere – overlot akkurat den jobben til fylkesordføreren.

Men til Laagendalsposten sier hun at det var helt naturlig at dette skjer i teknologibyen Kongsberg.

Her har det blitt laget autonome kjøretøy og fartøy både til lands, under vann og i lufta. Det er riktig at det skjer her hos oss, smiler hun og legger fort til- Jeg rakk ikke å bli redd på turen i dag, den var jo ganske kort, sier hun.

Hun har i likhet med alle oss andre som ferdes i Kongsberg-gatene fått et forhold til den lille gule rakkeren som «suser» mellom Knutepunktet og Teknoparken dag ut og dag inn.

Den er jo blitt et ikon, og er både elsket og hatet her i byen. Jeg vet den er blitt ledd mye av, sånn «ha-ha, den klarer jo ikke engang å kjøre når det bare er litt snø i gata», men det er nettopp poenget! Den har gått gjennom en lang testperiode her i byen, for å finne ut hvordan man løser de utfordringene som dukker opp. Det er en viktig prosess, sier Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand.

Samarbeid gir suksess!

Bidragene Best uten bil og Testarena Norefjell valgte å kombinere sine løsninger til et felles bidrag som vant innovasjonskonkurransen. Bak konseptet står selskapene Applied Autonomy, Vy, Go Mobile og Sigdal Utvikling. Andre bidragsytere til konseptet er Sigdal kommune, Kongsberg kommune, Brakar, DRMA Arkitekter og en rekke partnere.

I mars utlyste Krødsherad kommune en åpen innovasjonskonkurranse om grønn og sømløs mobilitet for Norefjell for besøkende og fastboende. Et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Nordic Edge og Doga.

Formålet med konkurransen er å vise hvordan Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn kan omsettes til konkrete prosjekter som fremmer innovasjon og samarbeid, og som bidrar til smart og bærekraftig stedsutvikling og verdiskaping. Kommuner og fylkeskommuner kunne melde inn sine utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling. 19 kommuner meldte sin interesse, og en fagtung jury valgte til slutt ut Krødsherad og Utsira.

Næringslivsaktører over hele landet ble så oppfordret til å sende inn løsningsforslag på de to kommunenes utfordringer. Totalt sett har 20 teams jobbet frem innovative og tverrfaglige løsninger.

Om Testarena Kongsberg By&Lab

Testarena Kongsberg By&Lab er en nasjonal arena der offentlige og private aktører samarbeider om utvikling og innovasjon for å realisere ny bærekraftig mobilitet ved bruk av nye løsninger og teknologier. Ideen var at kompetansen og samarbeidspartnerne i Kongsberg kunne øke innovasjonshøyden og tilføre verdi i fjellregioner som Norefjell.

Sammen med Sigdal Utvikling og Sigdal kommune har Testarena Kongsberg By&Lab ved Kongsberg kommune i samarbeid med flere andre aktører, jobbet fram et konsept for bærekraftig mobilitet på fjellet. Dette samarbeidet er koblet med næringsaktørene og det er tatt fram gode og realistiske løsningsforslag raskt.

Testarena Norefjell – en ny nasjonal testarena

Det er gledelig at kompetansen og samarbeidet i Testarena Kongsberg By&Lab kan bidra til fremtidsrettede løsninger for destinasjoner som Norefjell. Ambisjonen er at konseptet Testarena Norefjell blir en ny nasjonal testarena for utvikling, utprøving og skalering av grønne mobilitetsløsninger på og rundt reiselivsdestinasjoner. Konseptet skal bidra til å øke attraktiviteten til fjellområdet gjennom å realisere konkrete tiltak for klimavennlig transport og lokal bærekraftig næringsutvikling.

Blant selskapene som deltok i konkurransen, var det flere konsortier fra SAMS Norway, forteller Torun Degnes, daglig leder i SAMS Norway. Vi gratulerer så masse til bedriftene som står bak bidraget “Best uten bil”! – Spennende å følge med på videreutviklingen av testarena Norefjell, sier Degnes.

Enkelt – Lokalt – Klimavennlig – Lønnsomt

Løsningene som tas i bruk vil være attraktive for besøkende og fastboende. Ingar Vaskinn, Næringssjef i Kongsberg kommune, forteller at det er veldig bra at nasjonale aktører som Vy, Applied Autonomy og Go Mobile aktivt satser på samarbeid med lokalt næringsliv i Testarena Norefjell.

Et slikt samarbeid gir mulighet for lokal næringsutvikling samtidig som de nasjonale aktørene kan skalere nasjonalt og internasjonalt. Det er flott at Testarena Kongsberg By&Lab kan bidra til at områder som Norefjell kan øke sin attraktivitet og bærekraft, sier Vaskinn. -Da har vi lykkes i Kongsberg og bidratt til ny grønn teknologiindustri i Norge, avslutter han.