Posts

SAMS Norway utvikler en serie med Podcast og webinar som vi har kalt Autonomipraten, den formidler kunnskap, erfaring og kompetanse om bærekraftige autonome mobilitetssystemer. Autonomipraten inviterer inn eksperter til dialog og refleksjon rundt aktuelle og komplekse temaer innenfor Autonomi.

Vi håper at praten skaper kraft og entusiasme hos lyttere og kan bidra til flere samtaler over middagsbordet, styrebordet og i klasserommet om autonomiens posisjon i samfunnet.

Hvorfor jobber vi med autonomi i Norge? Hvorfor kan vi ikke bare la de globale tekno-gigantene løse problemene for oss? Vi gjorde det da vi bestemte oss for å la utenlandske bilprodusenter løse klimaproblemene for oss. Kan vi ikke også gjøre det her? Dette er noen spørsmål som Eirik Newth; vår in house populærvitenskapelige tenker og kommentator stiller seg. Han fortsetter; Det viktigste er kanskje, at spissteknologi er en magnet på kloke unge hoder. Alle de ledende teknologi nasjonene har skjønt det. Vil man holde på de beste må de få utfordringer som matcher ambisjonene og drømmene deres. Ellers drar de til steder der de blir satt mer pris på. Så det holder ikke å formidle at autonomi er viktig. Vi må også få frem at autonomi er både spennende og utfordrende, avslutter han.

Det er mange spennende temaer vi kan diskuterer og snakke om, og vi er utrolig stolt over alle de dyktige ekspertene som har bidratt til å løfte frem Autonomipraten. Den har nå fått mange spennende og interessante stemmer som kan belyse forskjellige perspektiver og nivåer. Håper dere alle har lyst til å følge og høre på Autonomipraten.

Vår første episode handler om “Hvilken plass har autonomi i samfunnet?” Gjestene er Ketil Solvik Olsen CEO i Hydrolift Smart City Ferries, Even Aas konserndirektør og samfunnskontakt fra Kongsberg gruppen, og Hanne Botten seksjonsleder for Framtidens Transporter, hos Viken Fylkeskommune.

Hør den aller første episoden her og følg Autonomipraten for å få med deg de neste som kommer.

 

 

Prosjektleder for Autonomipraten Tina Edvardsen

Produsert av NobleWolf AS

Autonomipraten er støttet av Viken Fylkeskommune

Events

– åpen invitasjon til workshop med bedriftsbesøk

Viken fylke har sterke klynger som har rettet seg spesielt mot teknologi og kompetanse, og som er avgjørende for å lykkes med avkarbonisering av nyttetransporten. Gjennom dialog, erfaringsutveksling og samarbeid kan vi utnytte løftekraften og kompetansen som finnes i næringsklyngene. Denne samlingen er en del av forprosjektet «Bærekraftig næringsutvikling i transportsektoren» og er finansiert av Viken fylkeskommune. Forprosjektet løper frem til juni 2023, og vil by på totalt 3 samlinger/workshops, inkludert en studietur til kompetansemiljøer i Göteborg.

Relevante deltagere på samlingene kan både være teknologileverandører, operatører/sluttbrukere og andre, som enten er en del av verdikjeden for transport eller er leverandør til aktører i verdikjeden.

Klyngene SAMS Norway, Smart Energy Markets, Kongsbergklyngen og Cluster for Applied AI står samlet bak dette prosjektet og inviterer til felles workshop med spennende bedriftsbesøk den 8. desember 2022.

Målet med workshopen er samle relevante aktører for å dele kompetanse og erfaringer fra hele verdikjeden. Med stor sannsynlighet vil det her knyttes kontakter for snarlige samarbeid og fremtidige innovasjoner, og ikke minst læring fra pågående mobilitetsprosjekter.

Du kan delta både digitalt og fysisk, men vi oppfordrer til fysisk deltakelse for da også få utbytte av bedriftsbesøket. Registrer deg i skjemaet nedenfor og velg om du vil delta fysisk eller digitalt.

Sted:  USN – Bakkenteigen, Horten og ASKO Maritime, Horten Havn