Tag Archive for: prioriteringssystem

Photo: Ruter As / Redink, Fartein Rudjord

 

Det norske teknologiselskapet og SAMS partner Aventi, leverer prioriteringssystem for trikk og buss i Stor-Oslo i samarbeid med det nederlandske selskapet Technolution.

Kontrakten er inngått med Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Oslo har som mål å gjøre byen til et tryggere og grønnere sted ved å redusere biltrafikken med 30% i 2030. Allerede nå er antallet kollektivreisende i Oslo flere enn personbilreisende. Prioritering av offentlig transport er nøkkelen for byens ambisjoner.

Teknologiselskapene Aventi Technology og Technolution Move vil utvikle, implementere og vedlikeholde et system som gir betinget prioritet til busser og trikker ved trafikklys. Det nye systemet utvider og fornyer handlingsrommet og gjør det mulig å sette flere kriterier til hvordan reiser med offentlig transport blir jevnere og mer pålitelig.

Oslo har en sterk posisjon som en av de grønneste hovedstedene i verden. I Oslo sentrum er det får privatbiler på veiene, og antall dødsulykker blant fotgjengere og syklister er nær null. Oslo er en av de tryggeste byene i verden å ferdes i. For at byen skal opprettholde denne posisjonen og oppnå sine ambisjoner for 2030, må offentlig transport prioriteres, og fremstå sømløs, fleksibel og pålitelig.

Punktlige og komfortable reiser med offentlig transport

Hver dag beveger 2000 busser og trikker seg på kryss og tvers i Oslo og tilhørende Viken-regionen. Busser og trikker passerer mer enn 400 kryss kontrollert av trafikklys. Det nye prioriteringssystemet for kollektivtransport vil kontinuerlig overvåke posisjonen på ruten til alle disse kjøretøyene. Systemet bestemmer prioriteringer basert på krav og trafikklysene justeres deretter. Systemet vil også i stor grad kunne forhindre uønskede forsinkelser i signallysene. Resultatet er at offentlig transport beveger seg lettere gjennom byen, og passasjerene vil oppleve punktlige og komfortable reiser. Offentlig transport i Stor-Oslo-regionen vil bli enda mer pålitelig og et være et attraktivt alternativ til å reise med bil.

Vi gleder oss til å få nytt prioriteringssystem for kollektivtransport på plass. Flere muligheter for å styre prioriteringene for kollektivtransport gir større handlingsrom. Vi ser på dette som et viktig bidrag for å gjøre det mer attraktivt å velge grønne reiser. I tillegg vil et enklere baksystem vil gjøre det enklere å overvåke og gjøre endringer i systemet”, Reidun Hauken, signallys spesialist, Bymiljøetaten Oslo Kommune.

Basert på velprøvd teknologi og åpne standarder

Det nye systemet for prioritering av offentlig transport vil enkelt sagt bestå av tre hovedkomponenter:

  • Grensesnitt til sentrale databaser for GPS-informasjon om busser, trikker og eventuell annen prioritert trafikk.
  • En sentralisert prosesseringsenhet for å bestemme betingede prioriteringer.
  • Grensesnitt til trafikklyskontrollere for å be om prioritet.

Kjernefunksjonaliteten til systemet bygges på MobiMaestro®, trafikkadministrasjons-plattformen utviklet av det nederlandske teknologiselskapet Technolution Move. MobiMaestro er velprøvd teknologi. Den har en stor installert base i Nederland og resten av Europa. Selv om MobiMaestro gir mye av den ønskede funksjonaliteten i sin standard versjon, så vil Technolution Move bygge flere komponenter for å oppfylle de spesifikke kravene til prioritering av Oslo kollektivtransport. Videre kan systemet brukes til å gi scenarier for spesielle situasjoner, for eksempel veiarbeid, trafikkhendelser og andre større hendelser. MobiMaestro bygger på åpne standarder for trafikkstyring.

Grensesnittene til Oslo trafikklyskontrollere vil være basert på RSMP, den åpne Road Side Messaging Protocol som brukes i hele Skandinavia for å kontrollere trafikklys og andre veianlegg. Bruken av åpne standarder som RSMP forhindrer at man låses fast til en leverandør og vil gi byen fleksibilitet i forbindelse med fremtidige oppgraderinger av systemet.

Vi er begeistret over at vi får levere et sofistikert prioritetssystem for offentlig transport i Oslo by, Viken-regionen og til Statens vegvesen som nasjonal veieier. Vi ser frem til å, sammen med alle involverte partnere, levere et system som vil bidra til den positive utviklingen av Oslo-regionen”, sier Danny Vroemen, Senior Internasjonal forretningsutvikler hos Technolution.

Systemet vil bli administrert og driftet av norsk selskap

Det norske teknologiselskapet Aventi, som har lang erfaring innen trafikkløsninger, skal lede prosjektet. I tillegg er Aventi ansvarlige for å sette opp og administrere det offentlige transportprioritetssystemet og vertsmiljøet til det. Aventi vil stå for testing og konfigurering av systemet fremover i driftsfasen. Sammen med Technolution Move vil Aventi levere service og vedlikehold for systemet i en periode på 10 år.

Basert på gjeldende prosjektplan vil den første leveransen av systemet, omfatte 20 kryss i Oslo, som skal bli koblet til Public Transport Priority-systemet i løpet 2021. Integrasjonen av alle de 400+ kryssene i systemet forventes å være fullført et års tid etter det.

Vi takker for den tilliten som Oslo bymiljøetat med partnere har vist oss i dette prosjektet. For Aventi er denne leveranse en viktig anerkjennelse av den kompetanse Aventi besitter innen avansert veiovervåkning og styring. Technolution sin MobiMaestro programvare er et av de ledende systemer i markedet og er en utmerket plattform for prioritetsstyring. For Aventi passer dette som hånd i hanske for videre satsning innen moderne overvåkning og administrasjon av vei og trafikk”, sier Terje Hundere, daglig leder i Aventi Group.

 

For further information, please contact:
Technolution
Willemijn Berkhout, Marketing and Communication coordinator
Phone: +31(0)182594000
Mail: willemijn.berkhout@technolution.nl