Events

– webinar for alle SAMS partnere.
Presentasjon av MHTech v/Anders Martin Moe.

SAMS Norway inviterer inn partnere til å presentere sin virksomhet og aktuelle prosjekter. På denne måten blir man bedre kjent med menneskene i de forskjellige bedriftene og bedrer forutsetningene til å samarbeide fremover.

MHTech er en kunnskapsleverandør til det grønne skiftet innen kraftgenerasjon og mobilitet.

MHTech er et selskap som ser på miljøpåvirkning og lønnsomhet av teknologivalg innen marine og landbaserte mobilitetsløsninger, kombinasjoner av disse og kraftgenerasjonssystemer. Analyser av fartøytyper med hensyn på kostnader, egnethet av ulike energibærere, klimaavtrykk og beregning av lokal luftforurensning kan estimeres på enkeltenheter og flåtenivå. MHTech har erfaring fra prosjekter med marine fartøy, buss og biltransport.

 

Anders Martin Moe

Teknisk leder

Forretningsutvikling, salg og utvikling

Bedrift: MHTech

 

 

 

 

 

MHTech ønsker at våre tjenester og produkter skal bidra til at både kunder og samarbeidspartnere får et best mulig grunnlag for å ta beslutninger som reduserer klimagassutslipp, reduserer energiforbruk og fører til økt bærekraft, forteller Anders Martin Moe.

Våre kunder er i dag transport og logistikkselskaper, kommuner, fylkeskommuner og andre større rådgivende ingeniører.

Vi samarbeider også med flere spesialistselskaper i SAMS-partnerskapet som alle bidrar med sin komplementær-kompetanse. Dette samarbeidet har blant annet muliggjort tildeling av forprosjektmidler fra Innovasjon Norge, et prosjekt Anders Martin vil fortelle mer om på webinaret 17. juni.

 

Klikk her for å registrere deg til Webinaret!

 

– webinar for alle SAMS partnere.
Presentasjon av AVENTI v/Terje Hundere.

SAMS Norway inviterer inn partnere til å presentere sin virksomhet og aktuelle prosjekter. På denne måten blir man bedre kjent med menneskene i de forskjellige bedriftene og bedrer forutsetningene til å samarbeide fremover.

 

Aventi skaper lønnsomme løsninger ved å kombinere kunnskap og teknologi!

Historien startet med etableringen av Aventi Technology i 1986.

Aventi Group ble opprettet i 2014 sammen med Aventi Installation, for å kunne tilby en enda bredere portefølje innen teknologi og installasjon.

I 2017 startet de opp Aventi Intelligent Communication for å fokusere ytterligere på teknologiske kommunikasjons- og informasjonsløsninger for økt sikkerhet, bedre fremkommelighet og forutsigbarhet. Siste selskap i  Aventi Group er Aventi Solutions som ble dannet i 2019 og som leverer komplette elektro tavler og tavleløsninger.

 

Terje Hundere

Daglig leder, Aventi Intelligent

Communication

Bedrift: AVENTI

 

 

Klikk her for å registrere deg til Webinaret!

 

– webinar for alle SAMS partnere.
Presentasjon av COWI og visjonen Kildn – verdens første nullutslippshavn v/Håkon Iversen.

SAMS Norway inviterer inn partnere til å presentere sin virksomhet og aktuelle prosjekter. På denne måten blir man bedre kjent med menneskene i de forskjellige bedriftene og bedrer forutsetningene til å samarbeide fremover.

 

Vil bygge verdens første nullutslippshavn

Verdens første nullutslippshavn kan stå klar allerede i 2026. Målet er at den nye havnen, Kildn, utenfor Bergen blir selvforsynt med fornybar energi og skal skape hundrevis av nye, grønne arbeidsplasser.

Havneprosjektet ble for første gang lansert tirsdag 19. mai fra Grieghallen i Bergen. Store, veletablerte aktører stiller seg bak det ambisiøse havneprosjektet.

Teamet fra COWI har bidratt med faglige innspill på alt fra veg- og transport, bru, tunnel og marine konstruksjoner, geologi, bygningsfysikk, miljø og natur, sikkerhet og beredskap, energiløsninger, elektro, smarte bygg, samfunnsplanlegging, urban design, arkitektur, eiendomsutvikling, havnekompetanse, samt politikk og kommunikasjon. Visjonsprosjektet har vært ledet av markeds-og utviklingssjef Håkon Iversen i COWI.

 

Håkon Iversen, Markeds- og Utviklingssjef/Distriktssjef, Smarte Byer og Bygg
Bedrift: Cowi

 

‒ Sammen har vi utviklet et banebrytende visjonsprosjekt, som virkelig spiller på hele bredden i COWIs spisskompetanse knyttet til fremtidsrettet grønn og bærekraftig utvikling. Havnen vil by på mange nye arbeidsplasser, grønn og smart teknologi, og vil bli et viktig knutepunkt i Bergensregionen. Jeg er utrolig stolt over det vi legger frem i dag, sier Håkon Iversen.

Fire forskjellige fornybare energikilder er tiltenkt Kildn: 

  1. Termisk energi hentet fra 100 meters dyp i sjøen som sørger for å dekke kjølebehovet ved å varmeveksle sjøvannet med ferskvann som kjøles ned og distribueres rundt på anlegget.
  2. Solcellepaneler som dekker ca. 23.000m2 av takets flate vil dekke et betydelig energibehov i anlegget.
  3. Batterilagring i fjell som sørger for supplerende effekt til landstrøm. Det bidrar til å redusere behovet for strøm fra kraftnettet på Askøy.
  4. Saltvannpumpekraftverk hvor energi benyttes til å pumpe vann opp i store høyder når en kan bruke effekt og energi, for så å slippe vannet ut gjennom en turbin når en har behov for effekt og energi. Samme prinsipp som for batteri, og vil også bygges inne i fjell.

webinaret 28. mai, vil jeg blant annet fortelle mer om visjonen – nullutslippshavn, og hvilke muligheter som foreligger, avslutter Iversen.

Klikk her for å registrere deg til Webinaret!