Tag Archive for: innovasjonsmetodikk

Spesialtilbud for SAMS Partnere – høsten 2020

Få mer innsikt om bærekraftige forretningsmodeller og hvordan de fungerer i en digital verden.

Design Thinking går i korte trekk ut på å forstå kunden sine behov, lytte til de, generere mange idéer, teste og forkaste disse idéene tidlig gjennom enkel prototyping, for å komme raskere og billigere til et kommersielt produkt eller tjeneste.

NCE iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for innovasjon og omstilling. Via ProtoMore InnovasjonsLAB AS tilbyr de kompetanseprogrammet “Innovasjon ved Design Thinking”.

Gjennom mer enn 400 innovasjonsprosesser med store og små bedrifter fra forskjellige bransjer, har ProtoMore utviklet erfaring og kunnskap rundt hva som skaper resultater for virksomheter. Gjennom dette kurset deler de denne kunnskapen med kursdeltakerne. Kurset kjøres over 4 halve dager hvor 8 bedrifter får muligheten til å delta.

Vår erfaring er at dette gir stort utbytte både med hensyn til kompetanseutvikling, og at bedriftene får testet ut nye idéer.

ProtoMore InnovationLAB AS

Kurset skal bidra til

 • kompetanseoverføring og erfaringsdeling i innovasjonsmetodikken Design Thinking
 • Læringseffekt
 • Forstå kunden og trekke frem kundens reelle behov gjennom å stille de riktige spørsmålene, observere og hente innsikt på nye måter
 • Skape mening av den informasjonen som er samlet inn gjennom verktøy som personas, point of view og aktørkart
 • Prioritere de viktigste behovene og jobbe med dem ved kreativ idégenerering
 • Prototyping i tidlig fase av ideutviklingen for å kunne teste, gjøre feil tidlig uten at det koster for mye, justere og prøve nye løsninger
 • Læring med basis i egne prosjekter

Gjennomføring

 • Kurset gjennomføres på digital plattform
 • Bedriftene bringer egne case/prosjekter inn i kurset og metodikken benyttes på disse konkrete casene underveis i kurset for optimal læring
 • 4 halve dager á 4 timer inkl pause og oppgaveløsning
 • Første kursdag: 15. oktober 2020, kl 10-14
 • Andre kursdag: 29. oktober 2020, kl 10-14
 • Tredje kursdag: 17. november 2020, kl 10 – 14
 • Fjerde kursdag: 3. desember 2020, kl 10 – 14
 • Arbeid mellom hver samling (refleksjon og prosjektutvikling)

For best læringsutbytte anbefales

 • 2-3 personer deltar fra hver bedrift
 • Minst 30 timer pr person avsettes til deltakelse på kursdagene og til arbeid mellom samlingene

Kurskostnad for SAMS medlemmer

Det koster 2.000,- kr eks. mva. pr bedrift å delta dersom du er SAMS medlem – normal pris er 20.000,- kr eks. mva.

Har du lyst til å vite mer om kurset?

Kontakt Torun Degnes her for mer informasjon.