Tag Archive for: Generalforsamling

Roar Norvik fra SINTEF og Kine Berild Norheim fra NExTDigital og NTNU, har blitt valgt inn som nye styremedlemmer i SAMS Norway. Dette ble besluttet på generalforsamlingen den 26. mai 2021.

Beate Kvamstad-Lervold og Monika Lønnebakke trer ut av styret etter eget ønske.

Tusen takk for alle innspill og all tiden dere har lagt ned i forbindelse med både styre og andre prosjekter på veien, sier Torun Degnes, daglig leder i SAMS Norway.

Monika vil bistå klyngen videre gjennom valgkomitéen sammen med Trond Hovland fra ITS Norge og Kristian Bogen fra USN.

De øvrige medlemmene av styret er gjenvalgt. Valgkomiteen anser at styret samlet vil bidra til å iverksette strategien til SAMS Norway og støtte administrasjonens arbeid.

 

Om Kine Berild Norheim

Kine brenner for at SAMS skal være en katalysator for økt innovasjonsevne – og takt – for medlemmene, gjerne gjennom relevante møteplasser, kompetanse og anvendelse av teknologi.

Jeg er motivert til å arbeide i SAMS-styret fordi klyngens mål er ambisiøse og sentrale for å utvikle enda «et ben å stå på» etter olja, sier Norheim.

Kine mener at nøkkelen til å lykkes med det handler aller mest om mennesker, og ikke teknologi. Hun har en doktorgrad i innovasjonsledelse og strategi, og er i dag daglig leder i nettverket NExTdigital i tillegg til å være næringslivskontakt på NTNU i et prosjekt med fokus på økt arbeidslivsrelevans i studietiden.

 

Om Roar Norvik

Roar Norvik er forskningssjef i SINTEF og leder for SINTEFs tverrfaglige konsernsatsing innen Mobilitet. Roar går inn i styret for å bidra til å utvikle SAMS-klyngen til en drivkraft for utvikling av bærekraftige mobilitetsløsninger i Norge

 

Vi ser frem til å videreutvikle SAMS sammen med styret, og ønsker både Norheim og Norvik velkommen, sier Degnes.

 

 

Styreleder og styremedlemmer 2021

 • Ketil Olaf Paulsen fra Kongsberg Maritime – styreleder
 • Svein-Olav Torø fra Kongsberg Innovasjon – styremedlem
 • Jenny Simonsen fra ITS Norge – styremedlem
 • Hans Richard Petersen fra Sensonor – styremedlem
 • Paal Aamaas fra USN – styremedlem
 • Jan Olaf Willums fra Inspire Invest – styremedlem
 • Roar Norvik fra SINTEF, nytt styremedlem 2021
 • Kine Berild Norheim fra NExTDigital og NTNU, nytt styremedlem 2021

Generalforsamlingen i SAMS Norway har valgt Monica Lønnebakke som nytt styremedlem. Lønnebakke har med seg en solid utdannelse innen samfunnsøkonomi, erfaring som toppleder i bank og som rådgiver i det offentlige, og jobber nå som forretningsutvikler i Proventia.

Foto: Proventia

Hun vil styrke styrets profil ytterligere og forsterke arbeidet med finansiering og oppkapitalisering av oppstarts- og vekstbedriftene i klyngen.

Hans Petter Havdal fra Semcon, trer ut av styret etter eget ønske. Havdal har vært med på å etablere SAMS Norway og har sittet i styret siden oppstart 2018.

Han har vært en initiativrik person å ha med på laget, med sine mange innspill og hans sterke ønske om at organisasjonen vil vokse. Takk for din innsats!  SAMS Norway ser frem til videre samarbeid i partnerskapet som Semcon er en del av.

De øvrige medlemmene av styret er gjenvalgt. Valgkomiteen anser at styret samlet vil bidra til å iverksette strategien til SAMS Norway og støtte administrasjonens arbeid.

Styremedlemmer 2020

 • Svein-Olav Toro, Kongsberg Innovasjon Til 2021
 • Ketil Olaf Paulsen, Kongsberg Maritime Til 2022
 • Jenny Simonsen, ITS Norge Til 2021
 • Hans Richard Petersen, Sensonor Til 2022
 • Paal Aamaas, USN Til 2022
 • Jan Olaf Willums, Inspire Invest Til 2022
 • Beate Kvamstad-Lervold fra SINTEF Ocean Til 2021
 • Monika Lønnebakke, Proventia Nytt styremedlem til 2021