Tag Archive for: EU Advisor

Tirsdag 6. april starter Eva Errestad i jobben som EU-rådgiver i SAMS Norway.

Eva bor i Helsingborg i Sverige- byen hun opprinnelig kommer fra. Hun har lang erfaring fra innovasjons- og prosjektutvikling innen marinteknikk, og har en B.sc. i Marinbiologi og kysteknologi fra Plymouth University i Storbritannia. Hun kjenner godt til klyngevirksomheter fra tidligere koordinator jobb på Svensk Marinteknisk Forum, en klynge som senere ble en del av RISE, Research Institutes of Sweden.

 

Det blir veldig gøy å være en del av SAMS Norway og nettverket med de andre EU-rådgiverne! Sier Eva Errestad. SAMS med sine partnerbedrifter representerer en veldig spennende teknologi- og samfunnsutvikling som jeg ser frem til å hjelpe til å dele over hele Europa, forteller hun. Fra et nasjonalt perspektiv, er det helt avgjørende å kunne samhandle på tvers av næringer og forskjellige bransjer, slik at vi kan dele kompetanse og styrke kunnskap og sammen gripe de mulighetene som foreligger ved å utvikle og benytte autonom teknologi. Denne samhandlingen vil kunne øker sjansene for norske selskaper å komme inn i flere EU-prosjekter, understreker hun. 


EU-prosjekter

Med Eva på laget, kan vi styrke vår internasjonale satsning med vekt på deltakelse i EU prosjekter, forteller Torun Degnes CEO i SAMS Norway.

Rådgiverens hovedmål er å hjelpe klyngemedlemsbedriftene med å utnytte muligheter innenfor det europeiske finansieringsprogrammet for forskning og innovasjon og Horizon Europe. – Vi kan nå hjelpe og støtte våre partnerbedrifter på et strategisk nivå gjennom hele søknadsprosessen, sier Degnes.

EU-rådgiveren vil også ha en koordinerende rolle ved å samarbeide med EU-rådgivere i andre klynger, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Det er en glede å kunne ønsker Eva velkommen som nyansatt EU rådgiver i SAMS teamet. Hennes kompetanse og bakgrunn vil bidra til å løfte klyngen ytterligere. Vi er veldig glade for å ha fått Eva med på laget og ser frem til at hun skal begynne, avslutter Degnes.


Fakta

Horisont Europa er det hittil største rammeprogrammet for forskning og innovasjon, med totalbudsjett på 95,5 milliarder euro.

Horisont Europa er en videreføring av Horisont 2020. En viktig endring er innføring av mission-orientert forskning og innovasjon, der «missions» skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer. Europakommisjonen beskriver Horisont Europa som en evolusjon, ikke en revolusjon, sammenlignet med Horisont 2020.

Oppstart for Horisont Europa – januar 2021.

EU advisor – SAMS Norway

SAMS Norway is hiring an EU advisor. The main objective of the advisor is to help the cluster member companies exploit opportunities within the European funding program for research and innovation and Horizon Europe.

About SAMS Norway

SAMS Norway is the cluster organisation working with Sustainable Autonomous Mobility Systems. We have +40 partners and a comprehensive network nationally and internationally. SAMS Norway supports the development of a new industry adventure for Norway and represents some of the most innovative projects and organizations in the field of autonomous mobility in Europe. You can get to know the cluster by visiting our web www.samsnorway.no and through this video: SAMS Norway Global Outreach.

Main tasks

On behalf of SAMS Norway and/or partner companies

 • Search for and identify relevant EU calls for proposals, collaboration opportunities and projects
 • Facilitate of application processes within the cluster
 • Inform and encourage member companies to take active part in EU collaborative initiatives and projects
 • Map out potential collaborators and facilitate cooperation with suitable national and international partners from clusters, businesses, academia, etc.
 • Follow-up relevant European innovation related arenas and work strategically to promote Norway’s and the region’s interests, needs and priorities towards new research, innovation and work programmes
 • build and maintane a rich network of partner both nationally and within Europe

Formal qualifications

 • Minimum of master’s degree in relevant field
 • Solid knowledge of EU programmes, either from the EU side, or working with the EU system from the outside. Previous experience with Horizon 2020 is an advantage.
 • Solid track record in project management, ideally with EU projects
 • Fluent Norwegian/Scandinavian language, and excellent command of English, both written and oral
 • Knowledge of the mobility sector is a great advantage, but not a definite requirement
 • Experience from the private sector is an advantage, but not a definite requirement

Personal qualities

 • Service-minded and proactive
 • A genuine interest in learning to know our industry partners and their needs
 • Skilled communicator and network oriented
 • Culturally aware, with an ability to adjust to changing settings and stakeholders
 • A genuine desire to contribute to growing research and innovation in one of Norways most exiting
  innovation areas

What we can offer

 • Small, specialised core organisation with a comprehensive network and broad external exposure
 • Close cooperation with competent, engaged and open professionals, both within the SAMS Norway administration, from our partner companies and also as an integrated part of the EU advisor team in Innovation Norway and other cluster organizations.
 • Competitive employment conditions
 • The position is based in Kongsberg/Horten

Application details

Application and CV can be submitted to Torun Degnes and will be evaluated on a continuous basis. The position is available from January 1st 2021. Questions regarding the position can be directed to Torun Degnes , CEO of SAMS Norway.