Events

Et smartere samfunn har ført til en kompleksitet som kanskje treffer transportbransjen hardere enn noen andre. Samtidig er innovasjonsgraden og villigheten til å tenke nytt i denne bransjen helt enorm, og vi ser gang på gang hvordan transport ofte er grobunnen for banebrytende teknologi og nye måter å tenke på.

Det er mange brikker som må på plass før man kan diskutere helheten i et slikt system; dette krever både samarbeid og kanskje endringskultur. Intelligent transport må regnes som ekstremt viktig for at samfunnet skal nyte av nye teknologiske løsninger, uavhengig av bransje.

Uten transport stopper vi opp. Uten innovasjon og digitalt driv stopper også transport. Under ITS-Forum ønsker Computerworld å invitere deg til et heldigitalt seminar der fag, erfaringer og nytenking står på programmet.

For mer informasjon og gratis påmelding til konferansen, klikk her!

Les mer om de spennende foredragsholderne her!