Posts

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Siva skal administrere ordningen og bevilge pengene til grønne prosjekter gjennom en ny, grønn plattform.

Grønn plattform ble lansert i regjeringens tredje tiltakspakke med økonomiske tiltak som følge av koronapandemien i mai 2020. I forbindelse med lanseringen bevilget regjeringen en milliard kroner fordelt over tre år til grønn omstilling i næringslivet. Dette er en helt ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst.

Grønn plattform er en langsiktig satsing som gir næringsliv og forskningsinstitutter et insentiv til å satse på teknologien og løsningene som vil gi lavere utslipp og grønn vekst. Dette er et viktig tiltak som skal bidra til å skape de nye grønne arbeidsplassene som skal hjelpe Norge ut av koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Alle bærekraftige bransjer, teknologier og næringer kan søke støtte til sine prosjekter. Aktuelle satsingsområder kan være sirkulær økonomi, hydrogen, batteriteknologi, havvind, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustri, marin sektor, fôr og nye arter for å nevne noen.

Målet med utlysningen er å styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, og samtidig sikre et mer bærekraftig samfunn og næringsliv.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og Siva skal i samarbeid velge ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene.

Hvem kan søke støtte?

Alle bedrifter eller institutter som står i spissen for konsortier som sammen driver frem forskning og utvikler løsninger for grønn verdiskaping.

Når kan du søke støtte?

Du kan søke om støtte til forprosjekter fram til 6. januar 2021. Hovedprosjektet lyses ut våren 2021

Opprett søknad her!

Link til Innovasjon Norge:
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/etablerer-gronn-plattform-med-1-milliard-kroner-i-potten/

Link til Forskningsrådet:
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/gronn-plattform/

Link til saken Regjeringen:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-milliard-kroner-til-gronn-omstilling-i-naringslivet/id2704498/

Events

Zeabuz, vil gjennom to webinarer dykke inn i sentrale problemstillinger som er avgjørende for å lykkes med autonomi.

Del 2 av webinaret. Her vil Øyvind Smogeli, COO i Zeabuz, gå dypere inn i sentrale elementer av verktøykassen, inkludert ulike dimensjoner av simulatorbasert testing. Han vil presentere noen tanker om hvordan vi kan sikre troverdig og robust kunstig intelligens, samt en introduksjon til et pågående forskningsprosjekt der alt dette sys sammen i et såkalt «assurance case» for å etablere et økosystem av tillit.

Øyvind Smogeli er medgründer og COO i Zeabuz, som utvikler teknologi og løsninger for utslippsfri, autonom persontransport på urbane vannveier. Han mottok en PhD in marin kybernetikk fra NTNU i 2006, og har siden jobbet med testing og verifikasjon av komplekse software-styrte systemer og digitale teknologier. Han har tidligere hatt stillinger som CTO, COO og CEO i Marine Cybernetics og som programdirektør for Digital Assurance i DNV GL Group Technology and Research.

Klikk her for påmelding til del 2 av webinaret!

 

Velkommen til webinar!

Hilsen SAMS teamet!

Zeabuz, vil gjennom to webinarer dykke inn i sentrale problemstillinger som er avgjørende for å lykkes med autonomi.

I dette webinaret, vil Øyvind Smogeli, COO i Zeabuz, fokusere på utfordringene knyttet til komplekse softwarebaserte systemer, ta et sidesteg inn i bilindustrien for å se hva vi kan lære derfra, gi et lite innblikk i regelverk, og avslutte med en introduksjon til verktøykassen vi har til rådighet for å bygge tillit.

Klikk her for påmelding til del 1 av webinaret!

Øyvind Smogeli er medgründer og COO i Zeabuz, som utvikler teknologi og løsninger for utslippsfri, autonom persontransport på urbane vannveier. Han mottok en PhD in marin kybernetikk fra NTNU i 2006, og har siden jobbet med testing og verifikasjon av komplekse software-styrte systemer og digitale teknologier. Han har tidligere hatt stillinger som CTO, COO og CEO i Marine Cybernetics og som programdirektør for Digital Assurance i DNV GL Group Technology and Research.

Del 2 av webinaret, er satt opp 13. januar 2021. Her vil Smogeli gå dypere inn i sentrale elementer av verktøykassen, inkludert ulike dimensjoner av simulatorbasert testing. Han vil presentere noen tanker om hvordan vi kan sikre troverdig og robust kunstig intelligens, samt en introduksjon til et pågående forskningsprosjekt der alt dette sys sammen i et såkalt «assurance case» for å etablere et økosystem av tillit. Påmelding til del 2 av webinaret kan gjøres her!

Velkommen til webinar!

Hilsen SAMS teamet!