Posts

Vi er SAMS!

Gikk du glipp av SINTEF og deres webinar om konsernledelsens satsing på mobilitet? Du kan nå få med deg temaet presentert av Beate Kvamstad-Lervold nedenfor.

KONGSBERG Group is going to install and test autonomous technology on two vessels in different operational environments. This project is receiving funding of almost NOK 200 million (Euro 20.1 million) – one of the largest grants ever given to Norwegian players – from Horizon 2020, an EU research programme. KONGSBERG is publicly announcing news of this project today.

“The Norwegian maritime cluster, which KONGSBERG is part of, is the world leader in autonomous shipping. Now we are further strengthening our position through the AUTOSHIP project which will accelerate the realisation of next-generation autonomous ships and create a roadmap for commercialising autonomous shipping in the EU in the next five years,” says Egil Haugsdal, CEO of Kongsberg Maritime.

AUTOSHIP, a four-year Horizon 2020* project, is a collaboration between KONGSBERG and Norway’s leading research organisation, SINTEF, as well as several European partners. The Research Council of Norway is also providing support.

Two autonomous vessels will be demonstrated for use, especially in short sea coastal shipping and Europe’s inland waterways.

“The AUTOSHIP project gives Northern Europe, with Norway, a leading edge in developing the next generation of autonomous vessels. The race is underway internationally. The technology contributes to safer, more efficient and sustainable operations at sea, both in transport and aquaculture. The project will now receive one of the largest allocations ever made from the EU’s Horizon 2020 program to a Norwegian player. This is a NOK 200 million mark of quality,” said Iselin Nybø, Norway’s Minister of Research and Higher Education.


Maritime growth market

Today’s event took place in Kristiansund on board the Eidsvaag Pioneer, which is one of the two vessels that will now be equipped for remote-operated and autonomous maritime transport. This ship is owned by the Eidsvaag shipping company and operates along the Norwegian coast and in vulnerable fjord areas where it carries fish feed to fish-farms.

The markets for both short sea coastal shipping and transport on inland waterways are expected to dramatically expand in the next few years, both in Norway, Europe, and worldwide.

“We will demonstrate that it is possible to remotely operate several ships from land and over large geographical areas. The technology is used in different ways on the vessel to show that the solutions can be applied widely. This is a market with a significant potential,” says Haugsdal.

The aim of the project is to test and further develop key technology linked to fully autonomous navigation systems, intelligent machinery systems, self-diagnostics, prognostics and operation scheduling, as well as communication technology enabling a prominent level of cyber security and integrating the vessels into upgraded e-infrastructure.

“We will contribute by developing cloud-based communications systems and advanced simulations to test and ensure that the autonomous vessels operate safely and optimally,” says Hege Skryseth, the CEO of Kongsberg Digital.

Takes 7,500 trucks off the roads

The other vessel to be equipped with autonomous technology is a Belgian pallet shuttle barge owned by Blue Line Logistics NV. This operates on canals in Europe, transporting goods to and from large container ports. Europe’s inland waterways can achieve major environmental gains by using new technology. An autonomous barge in operation is expected to take around 7,500 trucks off the roads each year and will result in reductions in both traffic congestion and emissions.

“There is increasing market demand for waterborne transport in the EU. The results of the AUTOSHIP project will lead to safer and greener transport in Europe with one of the major outcomes being a shift of goods transport from roads to waterways,” says Haugsdal.

* This project has received funding from Horizon 2020, an EU research and innovation programme, under grant agreement no. 815012.

 

For more information, contact

Jan Erik Hoff
Group Vice President Investor Relations
Kongsberg Gruppen ASA
Tel: +47 991 11 916

Ronny Lie
Communications Director
Kongsberg Gruppen ASA
Tel: +47 916 10 798

Anne Cecilie Lund-Andersen
Corporate Manager Communications & public Affairs
Kongsberg Gruppen ASA
Tel: +47 996 21 213

Events

– webinar for alle SAMS partnere.
Presentasjon av MHTech v/Anders Martin Moe.

SAMS Norway inviterer inn partnere til å presentere sin virksomhet og aktuelle prosjekter. På denne måten blir man bedre kjent med menneskene i de forskjellige bedriftene og bedrer forutsetningene til å samarbeide fremover.

MHTech er en kunnskapsleverandør til det grønne skiftet innen kraftgenerasjon og mobilitet.

MHTech er et selskap som ser på miljøpåvirkning og lønnsomhet av teknologivalg innen marine og landbaserte mobilitetsløsninger, kombinasjoner av disse og kraftgenerasjonssystemer. Analyser av fartøytyper med hensyn på kostnader, egnethet av ulike energibærere, klimaavtrykk og beregning av lokal luftforurensning kan estimeres på enkeltenheter og flåtenivå. MHTech har erfaring fra prosjekter med marine fartøy, buss og biltransport.

 

Anders Martin Moe

Teknisk leder

Forretningsutvikling, salg og utvikling

Bedrift: MHTech

 

 

 

 

 

MHTech ønsker at våre tjenester og produkter skal bidra til at både kunder og samarbeidspartnere får et best mulig grunnlag for å ta beslutninger som reduserer klimagassutslipp, reduserer energiforbruk og fører til økt bærekraft, forteller Anders Martin Moe.

Våre kunder er i dag transport og logistikkselskaper, kommuner, fylkeskommuner og andre større rådgivende ingeniører.

Vi samarbeider også med flere spesialistselskaper i SAMS-partnerskapet som alle bidrar med sin komplementær-kompetanse. Dette samarbeidet har blant annet muliggjort tildeling av forprosjektmidler fra Innovasjon Norge, et prosjekt Anders Martin vil fortelle mer om på webinaret 17. juni.

 

Klikk her for å registrere deg til Webinaret!

 

– webinar for alle SAMS partnere.
Presentasjon av AVENTI v/Terje Hundere.

SAMS Norway inviterer inn partnere til å presentere sin virksomhet og aktuelle prosjekter. På denne måten blir man bedre kjent med menneskene i de forskjellige bedriftene og bedrer forutsetningene til å samarbeide fremover.

 

Aventi skaper lønnsomme løsninger ved å kombinere kunnskap og teknologi!

Historien startet med etableringen av Aventi Technology i 1986.

Aventi Group ble opprettet i 2014 sammen med Aventi Installation, for å kunne tilby en enda bredere portefølje innen teknologi og installasjon.

I 2017 startet de opp Aventi Intelligent Communication for å fokusere ytterligere på teknologiske kommunikasjons- og informasjonsløsninger for økt sikkerhet, bedre fremkommelighet og forutsigbarhet. Siste selskap i  Aventi Group er Aventi Solutions som ble dannet i 2019 og som leverer komplette elektro tavler og tavleløsninger.

 

Terje Hundere

Daglig leder, Aventi Intelligent

Communication

Bedrift: AVENTI

 

 

Klikk her for å registrere deg til Webinaret!

 

– webinar for alle SAMS partnere.
Presentasjon av COWI og visjonen Kildn – verdens første nullutslippshavn v/Håkon Iversen.

SAMS Norway inviterer inn partnere til å presentere sin virksomhet og aktuelle prosjekter. På denne måten blir man bedre kjent med menneskene i de forskjellige bedriftene og bedrer forutsetningene til å samarbeide fremover.

 

Vil bygge verdens første nullutslippshavn

Verdens første nullutslippshavn kan stå klar allerede i 2026. Målet er at den nye havnen, Kildn, utenfor Bergen blir selvforsynt med fornybar energi og skal skape hundrevis av nye, grønne arbeidsplasser.

Havneprosjektet ble for første gang lansert tirsdag 19. mai fra Grieghallen i Bergen. Store, veletablerte aktører stiller seg bak det ambisiøse havneprosjektet.

Teamet fra COWI har bidratt med faglige innspill på alt fra veg- og transport, bru, tunnel og marine konstruksjoner, geologi, bygningsfysikk, miljø og natur, sikkerhet og beredskap, energiløsninger, elektro, smarte bygg, samfunnsplanlegging, urban design, arkitektur, eiendomsutvikling, havnekompetanse, samt politikk og kommunikasjon. Visjonsprosjektet har vært ledet av markeds-og utviklingssjef Håkon Iversen i COWI.

 

Håkon Iversen, Markeds- og Utviklingssjef/Distriktssjef, Smarte Byer og Bygg
Bedrift: Cowi

 

‒ Sammen har vi utviklet et banebrytende visjonsprosjekt, som virkelig spiller på hele bredden i COWIs spisskompetanse knyttet til fremtidsrettet grønn og bærekraftig utvikling. Havnen vil by på mange nye arbeidsplasser, grønn og smart teknologi, og vil bli et viktig knutepunkt i Bergensregionen. Jeg er utrolig stolt over det vi legger frem i dag, sier Håkon Iversen.

Fire forskjellige fornybare energikilder er tiltenkt Kildn: 

  1. Termisk energi hentet fra 100 meters dyp i sjøen som sørger for å dekke kjølebehovet ved å varmeveksle sjøvannet med ferskvann som kjøles ned og distribueres rundt på anlegget.
  2. Solcellepaneler som dekker ca. 23.000m2 av takets flate vil dekke et betydelig energibehov i anlegget.
  3. Batterilagring i fjell som sørger for supplerende effekt til landstrøm. Det bidrar til å redusere behovet for strøm fra kraftnettet på Askøy.
  4. Saltvannpumpekraftverk hvor energi benyttes til å pumpe vann opp i store høyder når en kan bruke effekt og energi, for så å slippe vannet ut gjennom en turbin når en har behov for effekt og energi. Samme prinsipp som for batteri, og vil også bygges inne i fjell.

webinaret 28. mai, vil jeg blant annet fortelle mer om visjonen – nullutslippshavn, og hvilke muligheter som foreligger, avslutter Iversen.

Klikk her for å registrere deg til Webinaret!