Posts

Tiårets første partnersamling ble denne uken arrangert av SAMS Norway. Arrangementet ble holdt på Sjømilitære samfunn hotell i Horten. Totalt 17partnerbedrifter deltok.

Torun Degnes, daglig leder i SAMS Norway, startet dagen med å ønske alle velkommen til en samling med hovedfokus på først og fremst å bli bedre kjent, hånd i hånd med agendaen – prosjektutvikling og EU finansiering.

Den første gruppeoppgaven ble presentert og samlingen kom raskt i gang. Summingen runget i salen og alle gruppene samarbeidet konsentrert om en felles valgt verdikjede innenfor autonom mobilitet.

 

Samarbeider om å løse utfordringer

Gruppeoppgaven gjorde det mulig å få en oversikt over hva de forskjellige selskapene leverer og deres verdisystem. To av SAMS partnerne, Kongsberg Maritime og Asko, presenterte tre forskjellige prosjekter med mål om felles samarbeid om en fremtidig leveranse.

Det var et tydelig engasjement rundt prosjektene og gruppene diskuterte både løsninger og tjenester som kunne benyttes fra de forskjellige selskapene.

 

Det er flott å se at alle partnerne engasjerer seg inn i prosjektene, sier Degnes. Selskapene får muligheten til å dele erfaringer og kompetanse som er verdifullt for å kunne realisere fremtidens autonome transportsystemer, forteller hun.

Nye SAMS partnere

Klyngebedrifter rundt om i hele Norge er med å representere SAMS Norway i et partnerskap. En felles tilbakemelding, er at selskapene ser en verdiskaping nasjonalt i form av økt innovasjons-grad ved å være SAMS partner.

SAMS Norway er stolte over å kunne presentere fire nye partnere på nyåret. Velkommen til Asko, Meshcrafts, MHT AS og FlowChange. Vi gleder oss til videre samarbeid, smiler Degnes.

Les mer om næringsklyngene og verdien av fellesskapet her.

Events

Ummmm!

Utvikling av metodeverktøy for evaluering av bærekraft i mindre og mellomstore mobilitetsprosjekter

 

I 2020 startet vi arbeidet med å se på hva som fantes av metode for vurdering av bærekraft på tvers av sosiale, økonomiske og økologiske forhold når det kom til mindre mobilitetsprosjekter. Dette resulterte i forprosjektet og rapporten: Metodeutvikling for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter, som konkluderte med et behov for videre utvikling.

Forprosjektet ble initiert av Statens vegvesen i et samarbeid med blant annet Testarena Kongsberg By&Lab og SAMS Norway.

I utvikling av metodeverktøy for evaluering av bærekraft ønsker vi et bredt samarbeid på tvers av aktører innen det private, offentlig og akademia, og inviterer til oppstart av videre arbeid gjennom workshop.

Workshopen vil være en kombinasjon av gruppearbeid og diskusjon, presentasjon og diskusjon i plenum. Workshopen går over to halve dager fra 14. april til 15. april.

Dag 1: 14. april 12.00- 15.00

 • Velkommen – intro til arbeidsverktøy og prosess
 • Forventningsavklaring
 • Intro
  • Forprosjekt
  • Status
  • Mål og delmål
  • Rammer

Dag 2: 15. april 09.00-12.00

 • Velkommen- intro til arbeidsverktøy og prosess
 • Tanker og inntrykk fra dag 1
 • Data – hva finnes, som er tilgjengelig og som svarer ut
 • Deltagelse og forankring
 • Hva skjer videre

Forventing til deg:

 • Deltagelse i gruppearbeid

Hva du kan forvente tilbake:

 • Prosessledelse
 • Oppsummeringsrapport fra workshoper
 • Mulighet til påvirkning av resultat gjennom deltagelse og eierskap
 • Deltagelse i nybrottsarbeid knyttet til bærekraft
 • Tilgang til ferdig metodeverktøy

Meld deg på innen 9. april til:

Husk å oppgi navn, e-post, tlf og arbeidssted

Lenke til møte og informasjon rundt arbeidsverktøy vil bli tilsendt innen tirsdag 13. april.