Sommerhilsen fra SAMS Norway

Foto: Torun Degnes, daglig leder SAMS Norway og Ketil Olaf Paulsen, styreleder SAMS Norway

 

Vi har lagt bak oss et travelt halvår med stor aktivitet på mange områder og gleder oss over stadig nye samarbeid og nye prosjekter blant våre partnere. Bærekraftig mobilitet og autonomi står høyt på agendaen hos stadig flere og klyngen vokser både i antall partnere og i aktiviteter.

Gjennom våren har vi styrket teamet med en EU-rådgiver som støtter våre partnere i arbeidet med å etablere samarbeid med europeiske partnere. Flere av SAMS partnere er allerede tungt involvert i EU-finansierte prosjekter som Autoship, AWARD og Orchestra, men potensialet for flere er også stort.

Prosjekter vi har jobbet med det siste året

Vi har snakket med kunnskapsrike mennesker som har lang erfaring innenfor autonomi og teknologi i «Autonomipraten» for å skape en bredere forståelse og innsikt innenfor feltet utover klyngen. Her ligger det mange spennende muligheter for fremtidens utvikling og industri. Partnerskapet har deltatt og holdt presentasjoner i både nasjonale og internasjonale konferanser, noe som er med på å styrke vårt felles budskap om å gripe muligheten vi har akkurat nå til å bli verdensledende innenfor ny eksportindustri.

Det er stor prosjektaktivitet i partnerskapet. Vi har i år blant annet startet opp et nasjonalt samarbeidsprosjekt for utvikling av null-utslipp autonome byferger «ZAWAS» og bidratt til prosjektet «Teknologitriangelet» i samarbeid med næringssjefene i Kongsberg, Horten og Porsgrunn samt Universitet i Sørøst Norge. Nå ligger nye prosjekter i startgropa der partnere samarbeider tett om utvikling av markedsmuligheter, internasjonalisering og teknologiutvikling.

Utvikling og vekst i SAMS

Styret har gjennom våren jobbet med strategien for videre utvikling av klyngen og har lagt grunnlaget for fortsatt sterk vekst i tjenestetilbud og utvikling i partnerskapet fremover.

Vi gleder oss til en aktiv høst der vi også endelig kan begynne å møtes fysisk etter en digital tilværelse gjennom mange måneder. SAMS vil være til stede blant annet på Arendalsuka, delta på ITS World Congress i Hamburg og gleder oss over at vi nå kan være med og sette opp Nordic EV Summit igjen.

På vegne av styret og teamet i SAMS Norway ønsker vi alle en riktig god sommer og håper alle får nyte en god ferie!