Nye forretnings-muligheter med autonome transportsystemer

Torun Degnes, daglig leder i SAMS Norway presenterte forretningsmulighetene med autonome transportsystemer på Industri Futurum sammen med SAMS partnerne, Beate Kvamstad-Lervold fra Sintef Ocean, An-Magritt Tinlund Ryste fra Kongsberg Maritime og John Emil Halden fra Semcon.

Hva er Industri Futurum?

Industri Futurum er en møteplass for fremtidens industri. Arrangementet springer ut fra Norsk Industri som tok initiativet til å samle flere bedrifter med felles ambisjon om å samle det som skjer på teknologifronten i Norge for å dele kunnskap på tvers av bransjer og fagområder. Teknologier som belyses på Industri Futurum, er blant annet digitalisering, automatisering, sensorteknologi, anvendelse av Big Data og introduksjon av nye, avanserte materialer.

Autonome transportsystemer

I 40 år har klynge-partnere utviklet og testet autonome løsninger. Sammen med små og store bedrifter, universiteter og forskermiljøer fortsetter SAMS Norway-klyngen å utvikle teknologi, løsninger og systemer. På denne måten vil det være mulig å skape de beste løsningene innenfor autonomi.

Norge er nå ratet som nummer tre for å være moden nok til å kunne ta imot autonome transportløsninger. En mulighet vi må benytte oss av, sier Torun Degnes. Vi har opparbeidet oss prosesser i form av systemer og verdikjeder, noe som gjør at vi raskt kan mobilisere og løfte frem autonome løsninger.

Urban mobilitet

Vannbusser, busser, båter, ferger, roboter, anleggsmaskiner, biler, droner, feiemaskiner er noen av løsningene som testes og kjøres autonomt via kontrollsentere og systemer i Norge i dag.

Jon Emil Halden fra Semcon og Yeti Snow Technology, fortalte om deres forskningsprosjekt sammen med Avinor. Han viste frem hvordan snøbrøyting av flyplasser foregår autonomt. Både hjullaster, sweeper og brøytebil jobber sammen i en felles operasjon i kontrollsystemet. Se her hvordan dette fungerer i en test på Fagernes flyplass i Norge.

Det skjer mye spennende i Norge, blant annet har SAMS partner Kongsberg Maritime testet ut autodokking av Bastøferga som går mellom Horten og Moss. Videre bygger og tester de ut Yara Birkeland på Testarenaen i Horten. Yara Birkeland er et autonomt 120 TEU containerskip som er under bygging og som skal lanseres i 2020. Etter forsøk med et lite mannskap om bord, er det planlagt å operere autonomt fra og med 2020.

Det er viktig å bygge tillit der ute, og skape klarhet i myter som eksisterer i dag, sier An-Magritt Tinlund Ryste, Product Director Next Generation Shipping hos Kongsberg Maritime. Mennesker må alltid være tilstede i operasjonen. De vil kanskje være en annen plass, men de vil kunne ha et helt annet overblikk enn tidligere, forteller hun.

Alt dette skjer nå og i dag! Det er nå vi må gripe muligheten, avslutter Torun.

Bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. SAMS Norway har knyttet sitt samfunnsansvar opp til FNs bærekraftsmålSAMS Norway arbeider hver dag for å utvikle og styrke partnerskap i klyngen for bærekraftig utvikling.