Monika Lønnebakke valgt som nytt styremedlem i SAMS Norway

Styret i SAMS Norway

Generalforsamlingen i SAMS Norway har valgt Monica Lønnebakke som nytt styremedlem. Lønnebakke har med seg en solid utdannelse innen samfunnsøkonomi, erfaring som toppleder i bank og som rådgiver i det offentlige, og jobber nå som forretningsutvikler i Proventia.

Foto: Proventia

Hun vil styrke styrets profil ytterligere og forsterke arbeidet med finansiering og oppkapitalisering av oppstarts- og vekstbedriftene i klyngen.

Hans Petter Havdal fra Semcon, trer ut av styret etter eget ønske. Havdal har vært med på å etablere SAMS Norway og har sittet i styret siden oppstart 2018.

Han har vært en initiativrik person å ha med på laget, med sine mange innspill og hans sterke ønske om at organisasjonen vil vokse. Takk for din innsats!  SAMS Norway ser frem til videre samarbeid i partnerskapet som Semcon er en del av.

De øvrige medlemmene av styret er gjenvalgt. Valgkomiteen anser at styret samlet vil bidra til å iverksette strategien til SAMS Norway og støtte administrasjonens arbeid.

Styremedlemmer 2020

  • Svein-Olav Toro, Kongsberg Innovasjon Til 2021
  • Ketil Olaf Paulsen, Kongsberg Maritime Til 2022
  • Jenny Simonsen, ITS Norge Til 2021
  • Hans Richard Petersen, Sensonor Til 2022
  • Paal Aamaas, USN Til 2022
  • Jan Olaf Willums, Inspire Invest Til 2022
  • Beate Kvamstad-Lervold fra SINTEF Ocean Til 2021
  • Monika Lønnebakke, Proventia Nytt styremedlem til 2021