Klyngeaktiviteter og prosjekter presenteres for fylkeskommunen i Viken

SAMS Norway presenterte sammen med AUTOSTRIP sine aktiviteter og samarbeidet mellom klyngen og kapasitetsløfts-prosjektet for VIKEN Fylkeskommune på Fylkeshuset i Drammen.  Avdelingsmøte ble avholdt for avdelingene Entreprenørskap og FOUI.

Kapasitetsløfts-prosjektet

Prosjektets hovedmål er å sikre flere bedrifter, flere arbeidsplasser og økt FoU-aktivitet i etablert næringsliv gjennom styrket samarbeid med USN om utvikling og anvendelse av autonome systemer innenfor produksjon og transport.

Kapasitetsøft-prosjektet prioriterer fire tekniske områder samt et område innenfor innovasjon og entreprenørskap. USN sin forskergruppe vil bidra til innovasjon gjennom å studere brukeraspekter knyttet til autonome systemer, samt forretningsmodellutvikling, åpen innovasjon og plattform-perspektiver for samskaping.

Les mer om prosjektet her.

Samarbeidet med og støtten fra Fylkeskommunene har vært og er fortsatt svært viktig for videre utvikling av klyngen” sier Torun Degnes, daglig leder i SAMS Norway. “Det er derfor veldig hyggelig og samtidig veldig viktig for oss å etablere en god dialog med den nye fylkeskommunen VIKEN, som dekker en stor del av Oslofjordregionen hvor vi har vår forretningsadresse. Vi ser frem til å samarbeide om næringsutvikling og fremtidens mobilitetssystemer med det nye fylket, avslutter Degnes.