Kan norsk kompetanse bidra til Portugals grønne og digitale transformasjon i transportsystemet?

,

Denne uken var vår EU-rådgiver Eva Errestad i Portugal på et arrangement i regi av Innovasjon Norge i samarbeid med portugisiske departementer inkludert Økonomi- og havdepartementet og Miljødepartementet. Hensikten var å se hvordan norske bedrifter kan ta del i anbud, utlysninger og prosjekter sammen med portugisiske partnere.

 

Innen 2026 skal Portugal investere 16,6 milliarder euro i grønn og digital transformasjon som en del av Europas grønne skifte. 48 millioner euro er dedikert til grønn mobilitet og avkarbonisering av offentlig transport. Gjennomsnittsalderen på kollektivflåtene i Portugal er høy (mer enn 15 år) og det er et stort behov for å bygge digitale og klimanøytrale løsninger på land og i vann.

 

Har du lyst til å komme i kontakt med portugisiske samarbeidspartnere? Kontakt Eva fra SAMS Norway eller Marie Ramsdal fra Innovasjon Norge.

Eva.Errestad@sams-norway.no
M. +47 920 78 735

Marie.Ramsdal@innovationnorway.no
M. +34 639 075 364