Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

FAGDYKK: Sikringsrisikoanalyse for cybersikkerhet hos autonome kjøretøy

13. November 2020, 10:00 til 10:30

Velkommen til Fagdykk om cybersikkerhet i et fremtidig transportsystem bestående av autonome kjøretøy.

Fagdykket blir presentert av Sunniva Meyer fra TØI

Analysen er gjennomført i henhold til NS 5832:2014 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse. Seks scenarier ble utviklet: Joyriding, kidnapping, vold i nære relasjoner, manipulering av autopilot, stor transportulykke og lammelse av transportsystemet. Analysen viser at det er vanskelig å sikre kjøretøyene slik at ingen cyberangrep lykkes og tiltak som reduserer konsekvensene ved cyberangrep er nødvendig. Slike tiltak inkluderer beskyttelse av passasjerene i trafikkulykker og muligheten til å flytte kjøretøy med muskelkraft.

 

Sunniva Meyer

Om Sunniva

Sunniva Meyer, PhD, er sikkerhetsforsker hos TØI og har spesialisert seg på situasjonell forebygging av intenderte hendelser. Doktorgraden hennes omhandlet beskyttelse av offentlige mål mot terror. I etterkant har hun både jobbet videre med forebygging av terror (22. juli-angrepene, fremtidig regjeringskvartal og nasjonalt beredskapssenter), forebygging av annen kriminalitet og cybersikkerhet for autonome kjøretøy. I tillegg har hun arbeidet med andre sikkerhetstemaer som trygghetsfølelse i det offentlige rom, informasjonssikkerhetskultur og trafikksikkerhet.

Sunniva Meyer har vært medlem av SN/K 296 Samfunnssikkerhet i BAE-sektoren siden 2014. Komiteen utarbeider standarder og veiledninger for samfunnssikkerhet i det bygde miljø.

 

Velkommen til FAGDYKK fredag 13. november fra 1000 – 1030!

Klikk her for å registrere deg til FAGDYKK!