Generalforsamlingen i SAMS Norway har valgt Monica Lønnebakke som nytt styremedlem. Lønnebakke har med seg en solid utdannelse innen samfunnsøkonomi, erfaring som toppleder i bank og som rådgiver i det offentlige, og jobber nå som forretningsutvikler i Proventia.

Foto: Proventia

Hun vil styrke styrets profil ytterligere og forsterke arbeidet med finansiering og oppkapitalisering av oppstarts- og vekstbedriftene i klyngen.

Hans Petter Havdal fra Semcon, trer ut av styret etter eget ønske. Havdal har vært med på å etablere SAMS Norway og har sittet i styret siden oppstart 2018.

Han har vært en initiativrik person å ha med på laget, med sine mange innspill og hans sterke ønske om at organisasjonen vil vokse. Takk for din innsats!  SAMS Norway ser frem til videre samarbeid i partnerskapet som Semcon er en del av.

De øvrige medlemmene av styret er gjenvalgt. Valgkomiteen anser at styret samlet vil bidra til å iverksette strategien til SAMS Norway og støtte administrasjonens arbeid.

Styremedlemmer 2020

 • Svein-Olav Toro, Kongsberg Innovasjon Til 2021
 • Ketil Olaf Paulsen, Kongsberg Maritime Til 2022
 • Jenny Simonsen, ITS Norge Til 2021
 • Hans Richard Petersen, Sensonor Til 2022
 • Paal Aamaas, USN Til 2022
 • Jan Olaf Willums, Inspire Invest Til 2022
 • Beate Kvamstad-Lervold fra SINTEF Ocean Til 2021
 • Monika Lønnebakke, Proventia Nytt styremedlem til 2021

MHTech har fått tildelt støtte til forprosjekt av Innovasjon Norge. Prosjektet går ut på å benytte data for å simulere drift av fartøy for å kunne måle og kartlegge effekt og behov for lading av landstrøm i havner.

Sett i lyset av regjeringen sin handlingsplan, tilbyr MHTech tjenester relatert til land- og ladestrøm i havnene for å bidra til videre utvikling av grønn skipsfart. Grønn skipsfart kan bli et viktig konkurransefortrinn og gi maritim næring en unik vekstmulighet i internasjonale markeder. Gjennom å utvikle nye null- og lavutslippsløsninger for maritim transport kan Norge gi et viktig bidrag til det globale klima- og miljøarbeidet.

Du finner hele handlingsplanen her.

Om MHTech

MHTech er en kunnskapsleverandør til det grønne skiftet innen kraftgenerasjon og mobilitet. Selskapet ser på miljøpåvirkning og lønnsomhet av teknologivalg innen marine og landbaserte mobilitetsløsninger. MHTech selger tjenester og software-produkter som er relatert til beregning av energiforbruk og utslipp. Selskapet har lang erfaring fra prosjekter med marine fartøy, buss og biltransport. Selskapets tjenester og produkter skal bidra til at kunder og samarbeidspartnere får et best mulig grunnlag for å ta beslutninger som reduserer klimagassutslipp og energiforbruk som fører til økt bærekraft innen transport.

Prosjektmål

Målet med forprosjektet er å kunne definere et hovedprosjekt for en innovasjonskontrakt med enten en større norsk havn eller en større reder for utvikling av en softwaretjeneste. Softwaretjenesten skal kunne beregne energibehov for en rute ved å benytte kunstig intelligens hentet fra virkelighetsdata. Dataene blir deretter tilgjengeliggjort i et oversiktlig og brukervennlig skybasert brukergrensesnitt.

Fakta om forprosjektet

Flere store aktører har samarbeidet i prosessen i forkant av prosjektet der selskaper i partnerskapet hos SAMS Norway er sterkt representert. MHTech, Flowchange, SAMS Norway, Moss Havn, Viken Teknologiklynge og Grieg Connect har sammen bidratt inn i prosjektet med unike erfaringer og kompetanse, noe som beriker både innhold og leveransen. 

Vi samarbeider med flere spesialistselskaper i SAMS-partnerskapet som alle bidrar med sin komplementær-kompetanse. Vi tror at dette samarbeidet blant annet har muliggjort tildeling av forprosjektmidler fra Innovasjon Norge, sier Anders Martin Moe, Teknisk leder, MHTech.

Ved å være en del av SAMS-klyngen, har vi full oversikt over partnere og innsikt i deres hoved-kompetanse. Vi kan på denne måten løfte ting i fellesskap som vil ha stor verdi for å kunne levere enda bedre sluttprodukt på kortere tid- sammen, forteller Moe.

SAMS Norway, har blant annet bistått MCTech med søknadsprosessen og dialog med Innovasjon Norge, og vil fremover være med på å utvikle nettverk, bygge kompetanse og koordinere partnere som kan passe inn i prosjektet.

Grieg Connect, som utvikler softwareløsninger for havner og terminaler, vil bistå utredningen av hvordan deres AIS data kan benyttes for å estimere nødvendig effekt i havnene ved skipsanløp. Flowchange leverer ekspertise innenfor logistikk og skal vurdere all varestrøm og logistikk inn i prosjektet. Moss Havn blir mulig prosjektets pilot kunde og vil fungere som kompetansepartner.

Prosjektet vil vektlegge undersøkelser og etablere en oversikt over eksisterende forskning, datagrunnlag og standarder innenfor energiforbruk og beregningsmodeller for ferger og større skip. Det vil også kartlegges standarder og planer for etablering av landstrømanlegg på norske og internasjonale havner som igjen kan åpne opp for å koble grønn strøm til skipsfarten.

Denne støtten bidrar til at vi får full fart i prosjektet! Vi ser frem til veien videre sammen med våre samarbeidspartnere, og til å levere et prosjekt basert på bærekraftige teknologiløsninger, avslutter Moe.

Herøya Industripark AS gjennomfører et forprosjekt for å kartlegge muligheter for autonom industripark. Dette gjøres i samarbeid med flere kompetansepartnere, samt et nettverk av bedrifter som ønsker å dele erfaringer.

SAMS Norway har sammen med flere partnere i klyngen og andre bedrifter med viktig kompetanse deltatt i kartleggingen av Herøya prosjektet. Selskapene Bouvet Norge, Bilfinger, Inovyn, Grenland Havn, Semcon, Yeti og Universitet i Sørøst-Norge, i tillegg til klyngen IGT har bidratt inn i forprosjektet med sine erfaringer.

Lage veikart vi kan bruke videre

Nå kartlegger vi muligheter og behov som skal resultere i et veikart vi kan bruke videre i arbeidet, forteller Aasland. – Dette forprosjektet vil danne grunnlaget for innføring av autonome løsninger i industriparken, og dermed danne grunnlaget for et Pilot-t hovedprosjekt, sier han. Aasland ser for seg en autonom industripark i løpet av dette tiåret. – Vi satser strategisk, sier han. – Det er behov for å bygge kompetanse gjennom forprosjektet for å minske risiko i hovedprosjektet.

Nullutslipp 

Autonome systemer er i rask utvikling, og nullutslippsløsninger er et nøkkelord.

Tiltaket er en del av strategien for å bli en klimapositiv industriregion, og kobles sammen med pågående initiativ rundt utredning av optimalisert logistikk inklusive bruk av vannvei og jernbane for godstransport inn og ut av industriparken.

– Vi ser på logistikken i parken på tvers av produksjonsbedrifter, det vil si optimalisering av trafikken ved hjelp av autonome operasjoner. Vi ser også på det med å legge om fra fossilt drivstoff til andre bærekraftige energikilder, der dette er mulig, på de autonome løsningene som blir satt i drift, sier Aasland.

Det finnes ikke etablerte løsninger for industriparker i dag, og partene vil se på muligheter for konvertering av løsninger fra andre miljøer til en industripark.

Verdiskaping i norske selskaper

All verdiskapning og kompetansebygging i både forprosjekt og hovedprosjekt skjer i norske selskaper, og vi er forkjempere for deling av erfaringer og kompetanse med andre, skriver prosjektledelsen i søknaden til Innovasjon Norge. De peker også på at Herøya er satt opp som testområde for Telenor i forbindelse med innføring av 5G-nett. – Bruk av industrielle data og data fra autonome kjøretøy antas å være et verdifullt testområde i denne forbindelse.

Saken er skrevet av Herøya Industripark – les hele saken her!

Kildn, The world’s first zero emission port is intended to be built in Askøy, outside Bergen. The port is estimated to be completed by 2026. The main goal is for the port to be self-sufficient with renewable energy, and create hundreds of new, green jobs.

The project is developed by SAMS partner – COWI Norge, commissioned by Tertnes Holding AS and Rexir Holding AS. Autonomous mobility solutions together with green energy are used as part of a sustainable future-oriented port.

The port project was launched on Tuesday, May 19 from the Grieghallen in Bergen. Read more about the project here.

THE GOAL

The intention is to build the world’s first zero-emission port for international, national and local traffic in Eidsvika on Askøy, outside Bergen. The port will be the first of its kind and will serve as a turning port for cruise ships, as well as a home port for fjord tourism and for the regional blue city lane. Now we are looking forward to good discussions about how the vision can become a reality, says Filip Rygg, CEO of Rexir Holding.

 

The vision is a direct response to the zero emission ports, the national and international political leaders demand. COWI has drawn up proposals for a new compact and smart port, where the foundation for mobility in the region has been focusing at sea. The vision shows innovative solutions, concepts and principles that have not been adopted before, says Håkon Iversen, Head of Marketing and Development at COWI – who has also been project manager on the assignment.

The task has consisted of visualizing, conceptualizing and realizing the customer’s vision of a new turning port for cruise ships and the home port for Hurtigruta in Western Norway. This has resulted in a vision study in which the overall perspectives establish a new future for a new port.

The port can be an important part of an extensive urban development in the area, with both underwater restaurants, hotel and conference activities, research and other activities related to the energy and destination sectors. The harbor can also become a destination in itself. Rexir Holding believes in major impacts on the entire region, with new jobs in Askøy and the rest of the region.

COWI has developed the vision study for Tertnes Holding and the real estate company Rexir will further develop the project. The government aims to establish emission-free ports by 2030 in its action plan for green shipping.

ABOUT THE PORT

 • Total area of ground-floor quay foundation of 95,000m2 and public spaces of 55,000m2.
 • Capacity to receive close to 20,000 cruise tourists daily.
 • Produces, stores and distributes own energy using solar cell, battery storage technology and thermal energy extracted from 100 meters of sea depth.
 • The energy solutions will provide enough power using on land, and charging opportunities for sea transport.
 • Hotels, cafes, restaurants and service functions related to shipping and energy sector will be established at the port.
 • The initiator of the project is Tertnes Holding AS, and the property will be further developed by the real estate company Rexir Holding.
 • COWI has developed the vision study Kildn.
 • The project is financed through a partnership model between the actors.
 • EY is working on developing different business models for the project.

PRESENTATION OF KILDN

 

 

Yeti Snow Technology is one of the newest partners of SAMS Norway. Learn more about the company and the CEO Peter Due in an interview in Laagendalsposten, where he talks about his new role in Yeti Snow Technology.

Peter Due starts as CEO of Yeti Snow Technology this year. A company that develops technology for autonomous snow removal vehicles.

Like many other technology companies, Yeti’s employees are all working from home. Truly a challenge for all of us, say Peter Due who comes from a position as Executive Vice President of Yara Birkeland. Yeti is located at Dyrmyrgata 47 and Peter is sitting alone but can’t wait until all is back to normal.

It would have been great to shake hands and talk to people face to face, but it must wait, he says.

Meeting online

Now in the beginning they have had meetings on Skype, and he spends his time getting to know the employees. Nobody knows when the staff will be back in the office, but he has embraced his new role.

I am excited about the technology and the opportunities that exist in the company. Yeti have a huge potential, which over time will be even bigger, says Due.

Due is truly passioned about his leading principals and the importance of given the employees the ability to develop and use their competence.

We are all colleagues, and I am not very concerned with hierarchy. We all have different functions, roles and responsibilities with strengths and weaknesses. With focus on common goal and have fun at the same time, I am certain that all employees will enjoy working and will come to work every day.

Right timing

Due, who has been living in Kongsberg for many years, has been in charge of the construction of Yara Birkeland. And will now lead the construction of autonomous snow removal vehicles.

Is this a natural transition then? Yes, the keyword is autonomy.

Yeti is a subcontractor to Øveraasen on Gjøvik, which has signed a contract with Swedish Avinor, Swedavia, to supply autonomous snowploughs on the airport. Yeti is also developing for other types of construction equipment, and will, among other things, deliver an exciting project to the AF-group this year. Many of those who work for Yeti are employed in Semcon Norway. 15 employees work today for the company and they will increase to 20-30 employees in a short time, according to Due. Yeti was established in 2015 in a collaboration between Semcon Norway Øveraasen and Husqvarna has come on board. An importation milestone with a large player. The company had reached a point where the board would step up the business with a professional, General Manager.

We were looking for a unique person with experience from start-up and business, and now we have found the absolute right candidate for this role, says Hans Peter Havdal.

Havdal is through the position of CEO of Semcon Norway chairman of Yeti and is pleased that they reached agreement with Due.

Other types of jobs

Due is probably known to many in Kongsberg as the one who operated Friluftskompaniet for many years. But after that, he worked in Kongsberg Maritime. First with dynamic positioning, then the walkway project for service on offshore wind turbines and finally as Head of the autonomy program.

That experience gave him the job as Executive Vice President of Yara Birkeland, “door to door” – autonomous, zero-emission transport solution. Yara Birkeland has already started production at Herøya, where containers are automatically filled with fertilizer. The containers are picked up by autonomous and electric portal cranes and load carriers who drives to the quay. Automatic and electric crane both loads and unloads the ship Yara Birkeland. The ship will depart from the quay and sail all by itself either to Brevik or Larvik harbour, the voyage is monitored from a control center on land.

Technology creates new possibilities and jobs. The development of self-propelled units has created a future need for control room operators. In addition to IT competence, the requirements for these operators will be the same for manually controlled units. The difference is that they become responsible for several units in the same operation. This also applies to those who will use the technology provided by Yeti. Autonomy also means increased safety of those who work in high-risk environments, because the employees are physically not at the place where the job is performed.

Passion for technology

Due is not an educated engineer himself, but says he probably would have chosen that direction today.

Technology helps solve problems and help people. Referring to my own Apple TV and Apple watch that I consider important tools in everyday life.

Technology within Healthcare can change life.

As we grow older, the clock will monitor you by sensors who will detect changes in your body. The sensors can control body temperature, blood pressure and insulin levels. If you fall and not be able to get up again, sensors will react and contact your home nurse.

Right know, Peter Due will assist Yeti in delivering technology to autonomous snowploughs and construction machinery. Autumn 2021, the first commercial vehicle will be in operation and available for the customers.

Read the orginal publication in Laagendalsposten here.

Denne uken hadde vår klyngeleder Torun Degnes, gleden av å bli intervjuet av Silvija Seres for LØRN.TECH. Her snakket de om mobilitet, innovasjon, teknologi, kunnskap og livet generelt. Hva skal til for å eksportere mobilitet fra Norge? Og hvordan har Covid-19 påvirket oss til å innovere og være kreative? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Torun, om hvor viktig det er at vi anstrenger oss for å forstå konsekvensene av det vi utvikler, så vi reduserer sannsynligheten for å erstatte dagens systemer med noe som er like skadelig eller verre.

 

SAMS Norway jobber for fullt for å støtte våre partnere med å kunne holde hjul i gang i denne røffe tiden, men løfter også blikket for mot de mulighetene som kommer i tiden fremover. Kriser gjør veldig vondt – men rommer også mulighet til fornyelse. Annerledes men allikevel en god påske ønskes fra oss!

Lyst til å få med deg hele intervjuet? Les mer her

SAMS Norway presenterte sammen med AUTOSTRIP sine aktiviteter og samarbeidet mellom klyngen og kapasitetsløfts-prosjektet for VIKEN Fylkeskommune på Fylkeshuset i Drammen.  Avdelingsmøte ble avholdt for avdelingene Entreprenørskap og FOUI.

Kapasitetsløfts-prosjektet

Prosjektets hovedmål er å sikre flere bedrifter, flere arbeidsplasser og økt FoU-aktivitet i etablert næringsliv gjennom styrket samarbeid med USN om utvikling og anvendelse av autonome systemer innenfor produksjon og transport.

Kapasitetsøft-prosjektet prioriterer fire tekniske områder samt et område innenfor innovasjon og entreprenørskap. USN sin forskergruppe vil bidra til innovasjon gjennom å studere brukeraspekter knyttet til autonome systemer, samt forretningsmodellutvikling, åpen innovasjon og plattform-perspektiver for samskaping.

Les mer om prosjektet her.

Samarbeidet med og støtten fra Fylkeskommunene har vært og er fortsatt svært viktig for videre utvikling av klyngen” sier Torun Degnes, daglig leder i SAMS Norway. “Det er derfor veldig hyggelig og samtidig veldig viktig for oss å etablere en god dialog med den nye fylkeskommunen VIKEN, som dekker en stor del av Oslofjordregionen hvor vi har vår forretningsadresse. Vi ser frem til å samarbeide om næringsutvikling og fremtidens mobilitetssystemer med det nye fylket, avslutter Degnes.

Torun Degnes, daglig leder i SAMS Norway presenterte forretningsmulighetene med autonome transportsystemer på Industri Futurum sammen med SAMS partnerne, Beate Kvamstad-Lervold fra Sintef Ocean, An-Magritt Tinlund Ryste fra Kongsberg Maritime og John Emil Halden fra Semcon.

Hva er Industri Futurum?

Industri Futurum er en møteplass for fremtidens industri. Arrangementet springer ut fra Norsk Industri som tok initiativet til å samle flere bedrifter med felles ambisjon om å samle det som skjer på teknologifronten i Norge for å dele kunnskap på tvers av bransjer og fagområder. Teknologier som belyses på Industri Futurum, er blant annet digitalisering, automatisering, sensorteknologi, anvendelse av Big Data og introduksjon av nye, avanserte materialer.

Autonome transportsystemer

I 40 år har klynge-partnere utviklet og testet autonome løsninger. Sammen med små og store bedrifter, universiteter og forskermiljøer fortsetter SAMS Norway-klyngen å utvikle teknologi, løsninger og systemer. På denne måten vil det være mulig å skape de beste løsningene innenfor autonomi.

Norge er nå ratet som nummer tre for å være moden nok til å kunne ta imot autonome transportløsninger. En mulighet vi må benytte oss av, sier Torun Degnes. Vi har opparbeidet oss prosesser i form av systemer og verdikjeder, noe som gjør at vi raskt kan mobilisere og løfte frem autonome løsninger.

Urban mobilitet

Vannbusser, busser, båter, ferger, roboter, anleggsmaskiner, biler, droner, feiemaskiner er noen av løsningene som testes og kjøres autonomt via kontrollsentere og systemer i Norge i dag.

Jon Emil Halden fra Semcon og Yeti Snow Technology, fortalte om deres forskningsprosjekt sammen med Avinor. Han viste frem hvordan snøbrøyting av flyplasser foregår autonomt. Både hjullaster, sweeper og brøytebil jobber sammen i en felles operasjon i kontrollsystemet. Se her hvordan dette fungerer i en test på Fagernes flyplass i Norge.

Det skjer mye spennende i Norge, blant annet har SAMS partner Kongsberg Maritime testet ut autodokking av Bastøferga som går mellom Horten og Moss. Videre bygger og tester de ut Yara Birkeland på Testarenaen i Horten. Yara Birkeland er et autonomt 120 TEU containerskip som er under bygging og som skal lanseres i 2020. Etter forsøk med et lite mannskap om bord, er det planlagt å operere autonomt fra og med 2020.

Det er viktig å bygge tillit der ute, og skape klarhet i myter som eksisterer i dag, sier An-Magritt Tinlund Ryste, Product Director Next Generation Shipping hos Kongsberg Maritime. Mennesker må alltid være tilstede i operasjonen. De vil kanskje være en annen plass, men de vil kunne ha et helt annet overblikk enn tidligere, forteller hun.

Alt dette skjer nå og i dag! Det er nå vi må gripe muligheten, avslutter Torun.

Bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. SAMS Norway har knyttet sitt samfunnsansvar opp til FNs bærekraftsmålSAMS Norway arbeider hver dag for å utvikle og styrke partnerskap i klyngen for bærekraftig utvikling.

KONGSBERG Group is going to install and test autonomous technology on two vessels in different operational environments. This project is receiving funding of almost NOK 200 million (Euro 20.1 million) – one of the largest grants ever given to Norwegian players – from Horizon 2020, an EU research programme. KONGSBERG is publicly announcing news of this project today.

“The Norwegian maritime cluster, which KONGSBERG is part of, is the world leader in autonomous shipping. Now we are further strengthening our position through the AUTOSHIP project which will accelerate the realisation of next-generation autonomous ships and create a roadmap for commercialising autonomous shipping in the EU in the next five years,” says Egil Haugsdal, CEO of Kongsberg Maritime.

AUTOSHIP, a four-year Horizon 2020* project, is a collaboration between KONGSBERG and Norway’s leading research organisation, SINTEF, as well as several European partners. The Research Council of Norway is also providing support.

Two autonomous vessels will be demonstrated for use, especially in short sea coastal shipping and Europe’s inland waterways.

“The AUTOSHIP project gives Northern Europe, with Norway, a leading edge in developing the next generation of autonomous vessels. The race is underway internationally. The technology contributes to safer, more efficient and sustainable operations at sea, both in transport and aquaculture. The project will now receive one of the largest allocations ever made from the EU’s Horizon 2020 program to a Norwegian player. This is a NOK 200 million mark of quality,” said Iselin Nybø, Norway’s Minister of Research and Higher Education.


Maritime growth market

Today’s event took place in Kristiansund on board the Eidsvaag Pioneer, which is one of the two vessels that will now be equipped for remote-operated and autonomous maritime transport. This ship is owned by the Eidsvaag shipping company and operates along the Norwegian coast and in vulnerable fjord areas where it carries fish feed to fish-farms.

The markets for both short sea coastal shipping and transport on inland waterways are expected to dramatically expand in the next few years, both in Norway, Europe, and worldwide.

“We will demonstrate that it is possible to remotely operate several ships from land and over large geographical areas. The technology is used in different ways on the vessel to show that the solutions can be applied widely. This is a market with a significant potential,” says Haugsdal.

The aim of the project is to test and further develop key technology linked to fully autonomous navigation systems, intelligent machinery systems, self-diagnostics, prognostics and operation scheduling, as well as communication technology enabling a prominent level of cyber security and integrating the vessels into upgraded e-infrastructure.

“We will contribute by developing cloud-based communications systems and advanced simulations to test and ensure that the autonomous vessels operate safely and optimally,” says Hege Skryseth, the CEO of Kongsberg Digital.

Takes 7,500 trucks off the roads

The other vessel to be equipped with autonomous technology is a Belgian pallet shuttle barge owned by Blue Line Logistics NV. This operates on canals in Europe, transporting goods to and from large container ports. Europe’s inland waterways can achieve major environmental gains by using new technology. An autonomous barge in operation is expected to take around 7,500 trucks off the roads each year and will result in reductions in both traffic congestion and emissions.

“There is increasing market demand for waterborne transport in the EU. The results of the AUTOSHIP project will lead to safer and greener transport in Europe with one of the major outcomes being a shift of goods transport from roads to waterways,” says Haugsdal.

* This project has received funding from Horizon 2020, an EU research and innovation programme, under grant agreement no. 815012.

 

For more information, contact

Jan Erik Hoff
Group Vice President Investor Relations
Kongsberg Gruppen ASA
Tel: +47 991 11 916

Ronny Lie
Communications Director
Kongsberg Gruppen ASA
Tel: +47 916 10 798

Anne Cecilie Lund-Andersen
Corporate Manager Communications & public Affairs
Kongsberg Gruppen ASA
Tel: +47 996 21 213

Tiårets første partnersamling ble denne uken arrangert av SAMS Norway. Arrangementet ble holdt på Sjømilitære samfunn hotell i Horten. Totalt 17partnerbedrifter deltok.

Torun Degnes, daglig leder i SAMS Norway, startet dagen med å ønske alle velkommen til en samling med hovedfokus på først og fremst å bli bedre kjent, hånd i hånd med agendaen – prosjektutvikling og EU finansiering.

Den første gruppeoppgaven ble presentert og samlingen kom raskt i gang. Summingen runget i salen og alle gruppene samarbeidet konsentrert om en felles valgt verdikjede innenfor autonom mobilitet.

 

Samarbeider om å løse utfordringer

Gruppeoppgaven gjorde det mulig å få en oversikt over hva de forskjellige selskapene leverer og deres verdisystem. To av SAMS partnerne, Kongsberg Maritime og Asko, presenterte tre forskjellige prosjekter med mål om felles samarbeid om en fremtidig leveranse.

Det var et tydelig engasjement rundt prosjektene og gruppene diskuterte både løsninger og tjenester som kunne benyttes fra de forskjellige selskapene.

 

Det er flott å se at alle partnerne engasjerer seg inn i prosjektene, sier Degnes. Selskapene får muligheten til å dele erfaringer og kompetanse som er verdifullt for å kunne realisere fremtidens autonome transportsystemer, forteller hun.

Nye SAMS partnere

Klyngebedrifter rundt om i hele Norge er med å representere SAMS Norway i et partnerskap. En felles tilbakemelding, er at selskapene ser en verdiskaping nasjonalt i form av økt innovasjons-grad ved å være SAMS partner.

SAMS Norway er stolte over å kunne presentere fire nye partnere på nyåret. Velkommen til Asko, Meshcrafts, MHT AS og FlowChange. Vi gleder oss til videre samarbeid, smiler Degnes.

Les mer om næringsklyngene og verdien av fellesskapet her.