Entries by Tina Edvardsen

Kongsberg Teknologipark får digitalt besøk av Stortinget

– Norge er blant de beste i verden på autonom mobilitet Stortingets transport- og kommunikasjonskomite var på digitalt besøk i Kongsberg Teknologipark, onsdag 23. september. Komiteen så på muligheten for å gjennomføre besøket på en forsvarlig måte, da den opprinnelige planen om å besøke Kongsberg Teknologipark i mars ble satt på hold på grunn av […]

Bidraget “Best uten bil” – vant innovasjonskonkurransen på Norefjell

Samarbeid gir suksess! Bidragene Best uten bil og Testarena Norefjell valgte å kombinere sine løsninger til et felles bidrag som vant innovasjonskonkurransen. Bak konseptet står selskapene Applied Autonomy, Vy, Go Mobile og Sigdal Utvikling. Andre bidragsytere til konseptet er Sigdal kommune, Kongsberg kommune, Brakar, DRMA Arkitekter og en rekke partnere. I mars utlyste Krødsherad kommune […]

FAGDYKK: ROS – et rammeverk for utvikling og testing av roboter og autonomifunksjoner

Robot Operating System (ROS) – et rammeverk for utvikling og testing av roboter og autonomifunksjoner Kamerasystemer og bildebehandling er en nødvendig del av roboter som skal navigere i ukjente omgivelser. I dette FAGDYKK viser vi et praktisk eksempel på hvordan ROS-rammeverket kan brukes for å gi roboter dybdesyn og muligheten til å kartlegge et område […]

Innovasjon ved Design Thinking – kurs med ProtoMore

Spesialtilbud for SAMS Partnere – høsten 2020 Få mer innsikt om bærekraftige forretningsmodeller og hvordan de fungerer i en digital verden. Design Thinking går i korte trekk ut på å forstå kunden sine behov, lytte til de, generere mange idéer, teste og forkaste disse idéene tidlig gjennom enkel prototyping, for å komme raskere og billigere […]

Asko utvikler autonome Sjødroner som skal erstatte lastebiltransport

Asko tar i bruk ny og innovativ teknologi, som skal bidra til å utvikle en grønn, effektiv og bærekraftig varelogistikk. De har etablert et nytt rederi som skal frakte gods med autonome båter over Oslofjorden. Helt uten mannskap. Et viktig grep innenfor utvikling av autonom-industri i Norge. Selskapet ledes av Kai Just Olsen som er […]

FAGDYKK: GAP-analyse – De geometriske basismodellene for autonome kjøretøy snakker ikke sammen

GAP analyse – De geometriske basismodellene for autonome kjøretøy snakker ikke sammen – Etter hvert som kjøretøyene blir mer autonome vil de trenge veldig nøyaktig posisjonsangivelse. Kjøretøyene har gode kartleggingsegenskaper selv, men informasjon om trafikkregler, arbeid på veg og hendelser lengre fremme er stedfestet på andre måter. Det er i dag et gap mellom både […]

Webinar: Retningslinjer for autonome skip

Sjøfartsdirektoratets krav til dokumentasjon og prinsipper Den 30. juni arrangerte SAMS Norway et webinar hvor Sjøfartsdirektoratet gikk igjennom hvilke krav som stilles til dokumentasjon og prinsipper for autonome skip. De nye retningslinjene kom i juni i år og gjelder for alle skip med grad av autonomi som tilsvarer nivå tre til fem. Sjøfartsdirektoratet har oppdatert […]